TRẬN CHIẾN CÔ-ĐƠN  !

(Những ngày cuối cùng của chi-khu Hoài-Đức / B́nh-Tuy)
 

     Cuối năm 1974, việt cộng mở chiến dịch "Tánh Linh  -  Hoài-Đức" ḥng đánh chiếm hai quận Tánh-Linh và Hoài-Đức thuộc tỉnh B́nh-Tuy, nếu thành công chúng sẻ kiểm soát được một vùng lănh thổ rộng lớn của 3 tỉnh Long-Khánh, Lâm-Đồng, B́nh-Tuy và Quốc-lộ 20 đường đi Đà-Lạt tại cây số 125 thuộc xă Phương-Lâm, quận Định-Quán, tỉnh Long-Khánh (theo tài liệu của Dr. Ng. đức Phương - London, tác giả "Chiến tranh VN toàn tập).

     Mục đích thứ hai là chúng cầm chân được một số đơn-vị lớn của ta để dể bề đánh chiếm tỉnh Phước-Long. Nhưng chiến dịch của việt cộng bị bẻ gảy, cho dù quân số cấp Sư đoàn (+) bọn chúng cũng không chiếm được chi-khu Hoài-Đức do sự chống trả quyết liệt của Tiểu đoàn 344/Địa Phương với 33 ngày
 
tử-thủ và sau đó được Sư đoàn 18BB giải vây đẩy lùi bọn việt- cộng vào tận rừng sâu.

     Đến tháng 3 năm 1975 bọn việt cộng mở chiến dịch đợt II quyết dứt điểm chi-khu Hoài-Đức. Tiểu đoàn 344/ĐP đang dưỡng quân tại tỉnh lỵ B́nh-Tuy đồng thời để bổ sung quân số và tái trang bị...th́ được lệnh khẩn cấp lên đường cứu viện chi khu Hoài-Đức đang bị việt cộng bao vây.
 
ĐỊCH:  lực lượng việt cộng quân khu 6:
     -Trung đoàn 812 Sông Mao
     - 2 tiểu đoàn đặc công
     - 1 tiểu đoàn Pháo mặt đất - Cao xạ

Quân khu 7 việt cộng:
     - Trung đoàn 274
     - Trung đoàn 33/ Quyết thắng
     - Các đơn vị địa phương việt cộng
  (Quân số VC trên một Sư đoàn)

BẠN:   Pḥng thủ bên trong cứ điểm chi-khu:
     - Tiểu đoàn 369/ĐP
          Đơn vị tăng phái nằm ngoài chi khu về hướng tây và cách CK 1000 mét:
     - Tiểu đoàn 3/43 thuộc Sư đoàn 18BB
 
DIỄN TIẾN:   Ngày 14/03/1975  TĐ344/ĐP được convoi đưa đến xă Gia-Rây thuộc Long-Khánh, từ đây Trực thăng vận vào chi-khu Hoài-Đức. Sau khi đổ quân, tiểu đoàn nhanh chóng chiếm giữ các mục tiêu: ấp Chính Tâm 1, 2 và 3 nằm trên tỉnh lộ 333 (TL333) về hướng Nam chi-khu Hoài-Đức (CK/HĐ)  từ 5 đến10 cây số. Từ những mục tiêu này...ban đêm quan sát rất rỏ từng đoàn xe chuyển quân và vũ khí của việt cộng từ hướng Quận Tánh-Linh về Vỏ-Xu thuộc Hoài-Đức...báo hiệu một trận đánh lớn sắp sửa xảy ra. Chúng tôi xin đánh bomb nhiều lần nhưng Quân-đoàn trả lời "không có máy bay". Chi khu Hoài Đức chỉ có hai khẩu đại bác 105 ly với đạn dược thiếu hụt chỉ tạm đủ để pḥng thủ vả lại có bắn cũng không tới (khoảng cách xa trên 12 cây số đường chim bay).

     Ngày 17/03/1975 lúc 09:00 giờ tối, tiểu đoàn nhận lệnh bỏ tất cả vị trí đang đóng quân và rút về hướng Chi khu...càng gần càng tốt. Suốt đêm cho gom quân, bỏ lại tất cả vật dụng cồng kềnh và trong đêm tối mịt mùng Tiểu-đoàn mở đội h́nh...thận trọng tiến về hướng Chi khu Hoài-Đức.

     Ngày 18/03/1975 lúc 08:00 sáng Đại đội 1/344 và Đại đội 2/344 chạm địch nhưng không mạnh, hai Đại đội nhanh chóng thanh toán mục tiêu và tiếp tục di chuyển trong tinh thần cảnh giác cao độ. Trên trục tiến quân có một ngọn đồi cao 50 mét bề rộng độ 100 mét, 70% là đá nên có tên gọi là "Đồi đá" xung quanh có những ngọn đồi thấp, nhỏ hơn, đồi đá cách Chi khu
 
2 cây số về phía nam. Khi cánh A của Tiểu đoàn  đến chân đồi th́ địch quân từ trên đồi khai hỏa với vũ khí đủ loại, tôi cho lệnh tấn công lên đồi cả 3 mặt, đến 11:00 giờ trưa chúng tôi làm chủ hoàn toàn ngọn đồi với thiệt hại tương đối nhẹ. Đến lúc này mới biết rỏ lư do chúng tôi được lịnh rút bỏ các ấp Chính Tâm 1, 2, và 3 v́ việt cộng đă chiếm xă Gia-Rây nơi băi bốc trực thăng cách đây mấy ngày,như thế Tỉnh lộ 333 đă bị cắt đứt, đồng thời Quốc lộ I từ ngă ba Ông Đồn đến ấp Suối Cát thuộc Long-Khánh cũng đă bị VC đóng chốt làm gián đoạn. Như vậy là quận Hoài-Đức hoàn toàn bị cô lập đường bộ...(về đường hàng không th́ QĐ III không c̣n một chiếc máy bay nào để chi viện cho Hoài-Đức).

     Ngày 19/03/1975 VC bắt đầu pháo và tấn công CK hoài Đức bằng bộ binh, tôi được linh giải tỏa áp lực địch từ hướng nam của chi khu. Tôi lịnh cho ĐĐ3/344 và 4/344 do Tiểu đoàn Phó chỉ huy tiến bên trái TL333 để thanh toán địch, mục tiêu từ cầu Nín-Thở đến vườn cao-su khoảng cách 2 cây số và sau đó bắt tay với bạn là TĐ3/43BB của Thiếu tá Dư và đặt thuộc quyền xử dụng của Th/tá Dư đánh địch để giải tỏa áp lực từ hướng tây của chi khu. Cánh A do tôi chỉ huy với 3 Đại đội c̣n lại tiến bên phải TL333 để đách sau lưng địch từ hướng chính nam. Cả hai hướng tiến đều gặp trở ngại v́ thế đất trống trải, người Dân đă dọn sạch cỏ để trồng đậu phọng nên không có chổ ẩn
 
núp, vừa tiến được 500 mét th́ VC pháo như mưa, nhưng v́ đợt đầu tiên chưa chính xác lắm nên cũng đủ thời gian cho chúng tôi đào hố tránh đạn, và cứ thế...mỗi 10 mét tiến là phải đào một hố cá nhân, chúng tôi chỉ có thể đào hố nằm chứ không thể đứng lên để đào hố ngồi dưới hỏa lực của địch. Cánh B cũng không khá ǵ hơn, phải đội pháo mà đi...nhưng dù sao cũng đở hơn cánh A v́ trước mặt độ 2000 mét là có bạn (TĐ3/43BB). Tôi gọi CK để xin máy bay đánh Bomb, CK trả lời "không có !"...tôi xin Pháo binh yểm trợ nhưng chỉ được 10 quả th́ CK bảo hết đạn...hơn nữa CK cũng đang chống trả từng đợt

xung phong biển người của việt cộng, Pháo binh đang hạ ṇng bắn trực xạ vào lũ điên đang cố tràn ngập Chi khu. Tôi nghĩ đến giải pháp đánh đêm để giảm thiểu thiệt hại cho ta nhưng CK sắp bị tràn ngập chúng tôi không c̣n thời gian để chờ đánh đêm. Trước mặt cánh A là cả một Trung đoàn địch với đầy đủ hỏa lực yểm trợ...Tiến được vài chục thước th́ bị địch đẩy lùi...và nhiều lần như thế, có lúc chịu không nỗi với quân số áp đảo của địch cánh A suưt bị chúng tràn ngập, chúng tôi cố gắng giữ vững tuyến và hy vọng Chi khu sẻ cầm cự được đêm nay. Cánh B đă bắt tay được với TĐ3/43BB lúc 8:00 tối, đến 12:00 giờ đêm tôi mất hẳn liên lạc với Chi khu nhưng tiếng súng nơi đây vẩn c̣n nổ dữ dội chứng tỏ CK chưa lọt vào tay địch, cùng lúc đó phía cánh B bắt đầu chạm nặng...tôi liên lạc, Tiểu đoàn phó bảo không sao và c̣n khả năng chơi với bọn vẹm ! tôi biết, anh em muốn trấn an tôi...nhưng dù có muốn tiếp viện cho cánh B tôi cũng không thể nào tiếp được v́ bị địch bám gắt, một chọi với năm,sáu... đạn dược không được tiếp tế, không có Phi cơ hoặc
Pháo binh yểm trợ...c̣n việt cộng với quân số áp đảo, chúng dùng cả súng pḥng không bắn vào đội h́nh của ta.
     Nữa đêm kho xăng Chi khu (ngoài ṿng rào) bị cháy và phát
nổ...những thùng phuy đầy xăng bay bổng lên không nổ bùng như trái cầu lửa phủ chụp xuống, có những thùng rơi vào trong hàng rào bốc cháy dữ dội, t́nh thế CK thật nguy ngập. Gần sáng tiếng súng giao tranh tại CK yếu dần rồi im hẳn, phía cánh B của tôi cũng thế, tôi gọi không thấy trả lời...tôi tiếp tục gọi nhưng tất cả đều "im lặng vô tuyến", sự im lặng khó hiểu ! Đột nhiên việt cộng cũng ngưng tấn công cánh A của tôi....tất cả một vùng lửa đạn bổng nhiên im ắng lạ lùng, văng vẳng từ xa hướng ấp Sùng Nhơn nhiều tiếng gà gáy sáng.
     Tôi cố gắng gọi cánh B, gọi Chi khu, rồi gọi Trung đội Pháo binh nhưng vô ích...không một tiếng trả lời, một ư nghĩ thoáng qua làm người tôi lạnh toát..."không lẽ họ chết hết rồi sao !?!". Lúc hừng sáng, Đại đội 1/344 bắt gặp vài người lính của Chi khu chạy thoát ra ngoài, họ cho biết là Chi khu bị địch tràn ngập lúc 4:30 sáng, Thiếu tá Xinh Chi khu trưởng đă thoát được ra ngoài cùng vài người thuộc Bộ chỉ huy Chiến-Thuật (tiền thân
>>>>>> của BCH/Liên đoàn Địa phương), Th/tá Khanh Tiểu đoàn trưởng TĐ369/ĐP đơn vị pḥng thủ bên trong Chi khu không rỏ. Quyết định thật nhanh...tôi cho cánh A lùi lại đồi đá để sẳn sàng trận đánh cuối cùng !!!
     Lúc này tôi mới thật sự cảm thấy ḿnh cô đơn ! Bộ chị huy Chi khu, Tiểu đoàn 3/43/BB, Tiểu đoàn 369/ĐP pḥng thủ bên trong Chi khu, hai Đại đội thuộc cánh B của tôi...giờ này họ ở đâu, sống chết như thế nào ?!  tôi như chực khóc nhưng cố gắng kềm lại v́ là cấp chỉ huy tôi không được quyền tỏ ra mềm yếu...nhưng sao ḷng cứ rưng rưng !.Địch quân đông cấp Sư đoàn với đầy đủ hỏa lực yểm trợ, phía ta chỉ có 3 Tiểu đoàn với vũ khí cơ hữu...không có máy bay, không có Pháo binh, không có tiếp tế, không có tản thương, không có tiếp viện...(Chi khu Định-Quán thuộc Long-Khánh cách Hoài-Đức 30 cây số
cũng đă bị VC chiếm) xung quanh đây toàn là rừng tiếp rừng bán kính gần 100 cây số không có bạn. Trước mặt cánh A của chúng tôi mà quân số giờ đây c̣n lại chưa tới 250 người...khoảng cách hơn 100 mét là con suối, bên kia suối
cả một Trung đoàn VC, sau lưng tôi bị tối thiểu một Tiểu đoàn VC khóa đít...bọn chúng đang đào hầm, nếu tiếp tục chiến đấu chúng tôi chỉ có thể cầm cự được vài giờ th́ hết đạn. Một anh Lính đưa cho tôi mảnh giấy do người Dân trong đoàn người di tản vừa ngang qua đưa lại, bọn việt cộng kêu gọi chúng tôi đầu hàng, văn phong và nét chử của kẻ ít học...tôi lật phía sau viết trả lời: "Đầu hàng địch ư ? trong trường bộ binh chưa dạy tao tiết mục này !" và nhờ người dân đưa lại cho bọn việt cộng.
     Lúc này tôi mới thấy trách nhiệm quá nặng đè lên đôi vai, làm sao tôi có thể dẫn dắt hơn hai trăm sinh mạng của đồng đội vượt thoát được ṿng vây của địch về chốn an toàn. Tôi nh́n một ṿng xung quanh...những người lính già với gương mặt hốc hác, lầm ĺ khó mà đoán được họ đang nghĩ ǵ
!...những anh lính trẻ hiện rỏ nét lo lắng trên mặt, họ c̣n quá trẻ....quá trẻ để chết !!! Như một phản xạ tự nhiên...tôi kiểm soát lại súng đạn của ḿnh, khẩu M16 c̣n được 2 băng đạn tạm đủ chơi, tôi lấy khẩu Colt 45 bấm băng đạn...c̣n đủ 7 viên, tôi sẻ dùng 6 viên chơi với tụi nó, c̣n một viên cuối cùng tôi dành lại cho tôi.
 
Lê phi Ô
                                                         
Cựu Tiểu đoàn trưởng TĐ344/ĐP/ Tiểu-khu B́nh-Tuy

(Trận đánh chưa kết thúc ở đây, sẻ được tiếp tục trong thiên
Hồi-kư TRIỆT THOÁI, lui binh trên  đoạn đường MÁU dài 40 cây số từ Vỏ-Đắt đến căn cứ 2 nằm trên Quốc lộ I bắt đầu ngày 20/03/1975). LPO

TRẬN CHIẾN CÔ ĐƠN   (thơ)
(Tặng anh Lê phi Ô và các chiến-sĩ dũng cảm của TĐ344/ĐP B́nh-Tuy)
NXV  - Úc Châu.

Trận chiến cô đơn anh hùng vẫn sống
Giang sơn này từng giọt máu đào rơi
Vẫn uy dũng giữa đất trời lồng lộng
Trung hiếu* này da ngựa bọc xác phơi.
           Người biết chết vẫn ôm ḷng chiến đấu
           Giữ non sông xanh mạ giữa đông tàn
           Giữa thê lương trái tim c̣n nung nấu
           Diệt giặc thù dù thân thể nát tan.
Người đă sống cho đất trời được sống
Cùng dân lành bám đất giữ quê hương
Cho đồng nương rợp lúa vàng xanh mộng
Cho mắt người em gái bớt lệ vương.
           Anh chỉ c̣n phút giây này tử thủ
           7 viên c̣n sót lại rửa hờn anh
           6 viên kia dành trả thù cho nước
           Viên cuối cùng anh viết nốt sử xanh.


NXV - Australia

*Trung hiếu cũng là danh hiệu truyền tin của anh Lê phi Ô