W e l c o m e   t o   w . w . w . n g u y e t s a n k b c . c o m
 

 


 

 

  Chiến Sử

    17/9/2017 coi phim Mỹ nhớ Đại Lộ Kinh Hoàng - NgyThanh
    Nhớ Chiến Trường Xưa - Khe Sanh - KƯ SỰ - Trần Văn Ngà
    Trận Suối Đá 25/05/1974 - Huy Văn
    Trường Đại-Học CTCT trong khói lửa Mậu-Thân - SVSQ/TĐ Khoá 18 Phan thanh Thế
    Tết Dựng Cờ - Bảo Định
    MÁU LỬA CHARLIE -Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù Với Trung Tá Nguyễn Đ́nh Bảo (Youtube.com)
    Trung Sĩ Vũ Tiến Quang (Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ)
    Bài BỊP chữ to (TLC.Bùi Trọng Nghĩa)
    Chiến Binh Nửa Đoạn (Mũ Đỏ Nguyễn Hữu Triều)
    30/4/1975 Biên Ḥa Đă Không Thất Thủ (Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi)
    An Lộc, chiến trường đi không hẹn ("Hổ Xám" Phạm Châu Tài)
    Những ngày cuối cùng của một đơn vị Công Binh (Lăo Ngoan Đồng)
    Trận Phú Long (Mường Giang)
    Chiến Sĩ Vô Danh (Lê Phi Ô)
    Đi Vào Ḷng Địch (Thế Trân)
    Người Lính ĐPQ: Lê Phi Ô (Người xứ Nghệ)
    Trận Chiến Cuối Cùng (Bảo Định)
    Quốc Lộ 20, Hành Lang Tử Thần (Kỵ Binh Vũ Đ́nh Lưu)
    Buổi Sáng Cuối Cùng (Bảo Định)
    Trảng Bom Băo Lửa (Kỵ Binh Vũ Đ́nh Lưu)
    Trận Đánh Cuối Cùng (Ngô-Đ́nh)
    Tưởng Đă Ḥa Binh (Lưu Đ́nh Vũ)
    Chuyện Người Kỵ Binh Tên Nẫm (Thiếu tá Hàng Phong Cao)
    Người Lính Già (Báo Định)
    Chuyện Kể Thiếu Uư 9 Ngày (Phạm Văn Hùng SVSQVBĐL K28)
    Trung Tướng Ngô Du, Thế Trận QĐ 2 Tại Cao Nguyên (Đại tá Trịnh-Tiếu)
    B́nh-Tuy, Những ngày cuối cùng! (Lê Phi Ô)
    Đoạn Trường Ai Có Qua Mới Hay! - Nguyễn Hữu Nhân
    Triệt Thoái (Lê Phi Ô)
    T́nh Yêu và Chiến Tranh (Lê Phi Ô)
    Người Ở Lại Định Quán - Bảo Định-Nguyễn Hữu Chế
    Những Giờ Phút Sau Cùng ở Xuân Lộc Long Khánh - Nguyễn Hữu Nhân
    Trận Chiến Cô-Đơn (Lê Phi Ô)
    Đi T́m Xác Chồng - Bảo Định
    Chính Tâm 2 - đường vào Vơ Đắt - Nguyễn Hữu Nhân
    Ponchos Buồn - Bảo Định
    Tử Thủ (Lê Phi Ô)
    Đồng Nai Dậy Sóng - Bảo Định-Nguyễn Hữu Chế
    Vơ Đắc Trong Biển Lửa - Bảo Định
    Người Đạp Xe Ba Gác - Nguyễn Hữu Nhân
    Viên Đạn Cuối Cùng - Bảo Định-Nguyễn Hữu Chế
    Nó và Tôi (Lê Phi Ô)
    Từ Mỹ Lai Đến Tân Lập - Bảo Định-Nguyễn Hữu Chế
    Hoài Niệm (Lê Phi Ô)
    Lui Binh - Bảo Định-Nguyễn Hữu Chế

 

You are visitor number to this web site