Những người cũ đâu, sao không xuống đường?

 
Giới thiệu bài viết của Nguyễn Thu Trâm trong nước.
 
Cô hỏi những người đă một thời "chống Mỹ cứu nước" (mà chúng ta nên hiểu ngầm theo chúng ta đó là những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản; những tuổi trẻ ngây thơ, ảo tưởng và bị VC lừa bịp;) bây giờ đang ở đâu?
 
Hăy xem lại những tên một thời phá hoại miền Nam để phỉ nhổ, nguyền rủa đến đời con cháu của chúng. Hăy tuyệt giao với những kẻ này kể cả con cháu chúng!
 
Đất nước vừa thoát giặc Pháp, phải xây dựng nền độc lập c̣n phôi thai chưa được bao lâu ( 1954-1960), VC đă đẻ ra cái gọi là "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam" để phá hoại và miền Nam đă phải vừa xây dựng vừa chống đỡ. Sự chống đỡ bọn giặc cùng chủng tộc với chiến tranh du kích rất vất vả nhưng miền Nam vẫn đạt nhiều thành tựu và Sài G̣n đă từng được xưng tụng là "Ḥn Ngọc Viễn Đông".
C̣n VC th́ sao? Cướp được miền Nam do bàn cờ quốc tế xoay chuyển ( Mỹ đánh đổi để giựt sập Nga, chấm dứt chiến tranh lạnh; bức tường Bá Linh sụp đổ; Ba Lan vùng dậy...) th́ VC đă tống hàng triệu quân cán chính VNCH vào nhà tù núp dưới tên "học tập cải tạo" ( đề nghị quư vị không dùng chữ "học tập" nếu không bỏ vào ngoặc kép) ; lường gạt dân chúng trong các vụ đổi tiền; đẩy người dân ra biển và bây giờ dưới sự lănh đạo của chúng, lần đầu tiên trong lịch sử lập quốc, phụ nữ VN bị bán làm vợ khắp nơi, người dân VN phải lao động nước ngoài và chúng không bảo vệ; bị mất đất, biển.
Đây là danh sách một số "tên" trong bài viết của Nguyễn Thu Trâm:
 
Trương Th́n, Đâu rồi các nhà thơ Lê Văn Ngăn, Lê Gành, Trần Vàng Sao, Trần Phá Nhạc, Đông Tŕnh, Đoàn Khắc Xuyên, Hoàng Nghĩa? Đâu rồi các nhạc sỹ Trần Quang Long, Miên Đức Thắng, Tôn Thất Lập, Trương Quốc Khánh, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, La Hữu Vang, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Nam, Nguyễn Phú Yên,.. Vũ Đức Sao Biển, Xuân An, Hải Hà, La Hữu Vang với "Dậy Mà Đi" "Tổ Quốc Ơi Ta Đă Nghe", "Hát Trong Làn Khói Đạn"?
Trương Th́n, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng và các thi sỹ nhạc sỹ, các sinh viên trí thức của Việt Nam đang ở đâu? SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG?

Hoàng Ngọc An
***********************************
   
Monday, 29 October 2012 09:16
 
Written by Nguyễn Thu Trâm
 
Vậy là ngày mai họ đưa hai người yêu nước Việt Khang và Trần Vũ Anh B́nh ra ṭa.
 
Lại một phiên ṭa của những kẻ bán nước xét xử người yêu nước như nhiều phiên ṭa từng diễn ra trên đất nước Việt Nam suốt từ 37 năm nay. Những phiên ṭa phi lư vô nhân và bất công đă khiến cho hàng chục ngàn gia đ́nh nát tan ly loạn v́ người thân của họ v́ quá yêu nước mà lụy ṿng lao lư tù đày mà không ít người trong số đó, sau phiên toàn rồi không bao giờ trở về nữa.
Và ngày mai này đến lượt các anh phải ra ṭa chỉ bởi các anh đă nói thay cho triệu người Việt Nam về nỗi ưu tư trước thảm họa mất nước, trước nguy cơ bị diệt vong hay đồng hóa của giống ṇi.
 
Có đâu trên thế gian này ḷng yêu nước cần phải được kín giấu, nếu không muốn bị xỉ vả, bị đấu tố, bị giam cầm tra tấn và bị tù đày?
Có đâu trên thế gian này sự gian trá, lường láo, bịp bợm và phản trắc lại được tôn vinh là quang vinh muôn năm, là đời đời sống măi… ?
Truyền thuyết một mẹ trăm con của Việt Tộc khiến người Việt gọi nhau bằng hai tiếng “Đồng Bào” nghe gần gũi thân thương và cao cả quá, nhưng sao lại mỉa mai và nghịch lư đến thế này, sao lại vị bất đồng chủng mà quay lại giết hại đồng bào ḿnh?
Sao lại “Quan san muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em” mà lại không anh em với những người cùng ḿnh sinh ra từ một bọc trứng?
Phải chăng v́ đất nước này vốn tồn tại nhiều nghịch lư, nên con người ta cảm thấy b́nh thường trước nghịch lư và phản cảm trước những cái chân thiện  mỹ?
Đâu rồi những ngày sinh viên, trí thức, Phật tử miền nam xuống đường chống lại cuộc chiến tranh ngăn chặn làn sóng đỏ của chính thể Quốc Gia đang bảo vệ nền tự do cho đồng bào Nam Việt trước họa xâm lược của cộng quân Bắc Việt?
 
Đâu rồi phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát”? Đâu rồi phong trào vận động người dân đấu tranh đ̣i chấm dứt cuộc chiến chống cộng của chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa, phản đối sự hiện diện của quân đội đồng minh Hoa Kỳ trên đất nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng, đ̣i lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, đ̣i Hoa Kỳ phải rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam, để cho “Bác cùng chúng cháu hành quân vào Sài G̣n…” đánh đổ giai cấp tư sản xanh để xây dựng nên giai cấp tư sản đỏ? Để rồi hàng hàng lớp lớp người dân Sài G̣n và cả Miền Nam phải đánh đổi hết cả gia sản và cả tính mạng của ḿnh nữa để vượt biển đi t́m tự do, bởi những bài xích tự do của những sinh viên trí thức này.
 
Trương Th́n
Đâu rồi sinh viên y khoa Trương Th́n, Đâu rồi các nhà thơ Lê Văn Ngăn, Lê Gành, Trần Vàng Sao, Trần Phá Nhạc, Đông Tŕnh, Đoàn Khắc Xuyên, Hoàng Nghĩa? Đâu rồi các nhạc sỹ Trần Quang Long, Miên Đức Thắng, Tôn Thất Lập, Trương Quốc Khánh, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, La Hữu Vang, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Nam, Nguyễn Phú Yên,.. Vũ Đức Sao Biển, Xuân An, Hải Hà, La Hữu Vang với "Dậy Mà Đi" "Tổ Quốc Ơi Ta Đă Nghe", "Hát Trong Làn Khói Đạn"?
Đâu rồi các "Hội Tết Quang Trung Sài G̣n" năm 1967? Đâu rồi "Đêm nhạc Tôn Thất Lập" ở Đại học Dược khoa Sài G̣n năm 1967? Đâu rồi "Đêm thơ nhạc" ở Đại học Sư phạm Huế vào tháng 12 năm 1967  xuống đường, với các chiến dịch đốt xe tăng Mỹ, để đón xe tăng của Nga Sô Trung Cộng vào nghiền nát hàng ngàn đồng bào đang trên đường lánh nạn, trước khi húc đổ cổng Dinh Độc Lập và treo ngọn cờ máu lên nóc dinh để báo hiệu sự cáo chung của một nền tự do dân chủ của dân tộc.
Nhạc Sỹ La Hữu Vang
Tôi không biết từ sau ngày miền Nam bị hoàn toàn nhuộm đỏ nhờ sự đóng góp không nhỏ cả các sinh viên, trí thức, thi sỹ, nhạc sỹ và của các anh, đă có ai trong số các anh lại phải cũng đồng bào miền Nam băng rừng, vượt biển đi t́m tự do? Có ai trong số các anh phải vĩnh viễn nằm lại dưới ḷng biển lạnh, và co ai đă may mắn đến được bến bờ tự do, để các anh có thể thấy được cái giá trị đích thực của tự do cũng như cái giá mà con người phải trả để đạt được nó. Bởi do cái thói tục ở đời khi người ta đang có cái ǵ trong tầm tay th́ không biết trân trọng giữ ǵn, thậm chí c̣n “xuống đường” chống báng lại nó, để khi nó vuột khỏi tầm tay th́ con người ta lại phải quay quắt kiếm t́m mà cuộc t́m kiếm không phải chỉ trả giá bằng bạc vàng mà c̣n bằng chính cả mạng sống.
 
Nhạc Sỹ Trần Long Ẩn
Các anh Trương Th́n, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng… Các anh có công lớn lắm trong công cuộc đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi miền nam tự do để tiếp rước đế quốc Đại Hán về cho cả mọi miền đất nước. Lịch sử đảng cộng sản đă ghi nhận công lao của các anh rằng: “Có lẽ trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, chưa có cuộc "ra quân" nào của giới trí thức rầm rộ và có ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng như phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. Phong trào này đă góp phần không nhỏ trong việc tập hợp thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia phong trào đấu tranh tại các đô thị miền Nam Việt Nam trong những năm chiến tranh.”. Vâng, chúng tôi cũng xác nhận rằng các anh là các công thần của chế độ cộng sản. Nhưng hiện giờ các anh đang làm ǵ? Ở đâu và đang sinh sống ra sao? Sao không xuống đường biểu t́nh chống Trung Cộng?
 
 
Các anh có biết rằng hiện nay, có nhiều người thuộc thế hệ các anh, thuộc thế hệ em, cháu các anh cũng v́ ḷng yêu nước, nhưng hơi khác các anh một chút- là họ yêu nước mà không yêu CNXH- điểm giống các anh là họ cũng đă làm thơ cũng đă viết nhạc, nhưng thơ của họ đơn sơ, không đồ sộ như những tập san Đồng Dao, Đối Diện, Đứng Dậy của các anh, thơ của họ chỉ mộc mạc như tâm hồn của họ rằng: “V́ Danh Dự Dân Tộc, Chống Giặc Tàu - V́ Tương Lai Đất Nước, Chống Tham Nhũng ” và nhạc của họ cũng giản dị chân chất như tấm ḷng người Nam bộ chứ không được đồ sộ như những tập nhạc "Hát cho đồng bào tôi nghe" - tức Chúng ta đă đứng dậy - với lời tựa hùng hồn sắt máu của anh Huỳnh Tấn Mẫm năm xưa. Ấy vậy mà họ đă bị bắt giam cầm, bị tra tấn và ngày mai đây họ phải ra ṭa để bị xét xử về tội yêu nước, về ư thức và tinh thần dân tộc chứ không phải tinh thần quốc tế vô sản.

Các anh có biết những vụ việc này không?
Các anh suy nghĩ như thế nào?
Sao các anh không tiếp tục “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát” nữa đi?
Sao các anh chỉ biết chống lại những người xây dựng và bảo vệ tự do, mà không dám chống lại những người mang đến thảm họa cho đất nước và tai ương cho dân tộc?
Sao các anh chỉ dám chống lại những người biết tôn trọng các anh, tôn trọng cả phẩm giá làm người của đồng bào các anh, mà các anh không biết chống lại những người đang chà đạp mọi quyền tự do căn bản của các anh và của cả dân tộc này?
 
Sao các anh chỉ chống lại và bức tử một thể chế chính trị đă xây dựng và bảo về cho các anh đầy đủ mọi quyền tự do, kể cả quyền được chống lại họ mà các anh không biết chống lại một chế độ độc tài toàn trị đă tước đoạt của các anh và đồng bào các anh hết tất cả mọi quyền tự do, dân chủ cũng như quyền làm ngừơi và họ đang cơng rắn về cắn gà nhà và đang rước cả voi về dày mả Tổ?
Các anh Trương Th́n, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng… và các thi sỹ nhạc sỹ, các sinh viên trí thức của Việt Nam đang ở đâu? SAO KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG?
 
Nguyễn Thu Trâm