Gip tm b Bch Hằng

Khẩn cầu v xin cc bạn gip post forward v chuyển link nầy đến cc bạn trong nhm trn mạng Facebook, gip người cha v gia đnh tm lại đứa con gi bị cướp biển Thi Lan bắt v thất lạc lc Bch Hằng 14 tuổi, hơn 25 năm, từ 1984 đến nay. Mun ngn đa tạ v mun đời mang ơn cc bạn.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000505530568&ref=nam  Search Missing DaughterHnh chụp hơn 25 năm, trước khi b Bch Hằng bị cướp Thi Lan bắt giữ

Tăng Bch Hằng con gi của anh Tăng Bảo Can bị hải tặc Thi Lan bắt cc năm 14 tuổi trn đường vượt biển.

Sex: Female
Birthday: March 13, 1971
Hometown:Cần Thơ, Vietnam
Parents: Tăng Bảo Can, Thi Thị Loan,
Siblings: Tăng Đức Khnh
Activities: Ba mẹ v gia đnh b Bch Hằng vẩn đang tiếp tục cố gắng tm lại Bch Hằng bị cướp Thi Lan bắt khi vượt bin tị nạn trn biển năm 1984.
Interests: Cầu mong cc bạn gip tm Bch Hằng để được đon tụ với gia đnh trong một ngy tươi đẹp.
About Me: B Bch Hẳng bị thất lạc từ năm 1984, 14 tuổi, cho đến nay. Thời mới sanh, cn nhỏ, b Bch Hằng c mang một đm nu trn đi chn phải (a brown birth mark on top of right thight)
Nếu Bch Hằng cn sống th năm nay được khoảng 39 tuổi. Bị cướp Thi Lan bắt khi vượt bin, lc 14 tuổi, từ 1984 cho đến hiện tại, vẩn cn thất lạc. C lẽ sinh sống tại Thi Lan hoặc một nơi no khc. Đ xa gia đnh v cha mẹ hơn 25 năm qua.
Cầu xin cc bạn, mọi người gip chuyển link Facebook nầy đến mọi nơi qua mạng Facebook. mong rằng Bch Hằng sẽ được đon tụ với gia đnh trước khi ngy cha mẹ qua đời.
Mun ngn đa tạ v mang ơn cc bạn.

Contact us by email or by phone in the US or Thailand.

Can Tang(USA):
Home : (714) 839-1587
Mobile: (714) 487-4241
Email: tangbichhang@yahoo.com or cantangmail@yahoo.com

Chaweewon LaoHaniwatwon(Thailand):
02-317-1181 or 02-317-1245
Fax 02-2751-7885
Anh Tăng Bảo Can l một t nhn cải tạo v cũng l một người cha đau khổ v con gi anh Tăng Bản Can - chu Tăng Bch Hằng - bị hải tặc Thi Lan bắt cc ngay trước mặt gia đnh anh trn đường vượt biển năm 1985.
​Qua sự giới thiệu của chi Đặng Mỹ Dung (Yung Krall) chng ti đ lin hệ với anh Can gần 20 năm. Chng ti đ cng anh Can v chi Dung tổ chức chuyến về Thi Lan tm lại con gi anh nhưng chương trnh phải ngừng lại v ti chnh khng cho php.