T́m anh Huỳnh Thiện Tự

Tôi là em của một sĩ quan VNCH xin được gửi thông tin anh tôi lên danh sách của quí vị
- HUỲNH THIỆN TỰ
- SQ 66/505.412
- KHÓA 3/68
- BẰNG TỐT NGHIỆP KƯ NGÀY 23/11/1968
- TRƯỜNG BỘ BINH THỦ ĐỨC
Tiểu khu An Giang, anh tôi phục vụ ở các tiểu đoàn
- TĐ 337/ĐP/AG
- TĐ 456/ĐP/AG
Sau đó chuyển về tỉnh Kiến Ḥa, phục vụ ở tiểu đoàn
- TĐ 508/ĐP.KBC 7075
Đóng quân ở Tiền Cứ Thạnh Phong, Quận Thạnh Phú, Kiến Ḥa cho đến 30/4/1975 cấp bậc Đại Úy
Tháng 05/1975 (gần 1 tháng), anh tôi đă quyên sinh đêm 14, rạng ngày 15/04 ÂL (1975). Bằng thuốc Cloroquine tại huyện Thạnh Phú, Tỉnh Kiến Ḥa.
Tôi chỉ nghe kể lại chứ không biết rơ ǵ mấy. Nay ai có biết rơ cái chết của Đại Úy Tự xin cho tôi được biết thêm thông tin.

chu hoang <chuhoang43@gmail.com>