HĂY VỰC LẠI HÀO KHÍ DIÊN HỒNG
Posted on October 13, 2012 by HieuLe
Đó là cái tựa đề của Phương Bích trên Dân Làm Báo hồi mùa hè năm ngoái, khi 11 cuộc biểu t́nh lịch sử của người yêu  nước chống Tàu xâm lăng bị bạo quyền ra tay vùi dập thảm thương tựa hồ đứt đoạn! Kế đó, khi cuộc biểu t́nh chỉ c̣n 15 dũng sĩ kiên cường xung trận, bị bọn “chỉ biết c̣n đảng c̣n ḿnh” “đứt nhanh” hốt gọn về “nhà khách” Mỹ Đ́nh, cô nhỏ lại hô hoán “Đừng để lửa rụi tàn e khó nhóm lại!” Tôi đọc rồi thương lắm nên mới cổ vơ rằng: Việc các bạn đang làm c̣n hùng tráng hơn Hội Nghị Diên Hồng ngày xưa. Ngày xưa chỉ có mấy trăm bô lăo dự hội trước sân điện Diên Hồng. Ngày nay, các bạn trẻ dù bị đánh đập, bắt bớ vẫn kiên gan hội họp trước sự chứng giám của Đức vua Lư Thái Tổ nơi công viên đặt tượng nhà vua, không phải một lần mà những 11 lần. Hơn thế nữa, cuộc biểu t́nh lần thứ 12, khi các vị nhân sĩ bị uy hiếp không c̣n tham dự được, các bạn vẫn cố gắng tự thực hiện theo ư chí của nhóm trẻ của các bạn. Người ta thường cho rằng cuộc biểu t́nh lần thứ 12 thất bại. Tôi th́ nghĩ rằng, cuộc biểu t́nh thứ 12 có 2 đặc điểm:
1/ Nó biểu lộ ư chí tự cường của tuổi trẻ.
2/ Nó nêu bật đặc điểm riêng biệt của  sức mạnh thanh niên: Phát huy sáng kiến. Khi cuộc biểu t́nh bị cường quyền bóp nghẹt, 15 thanh niên nam nữ từ rạch Thanh Đa kiên tŕ tiềm phục, chực chờ cơ hội xung kích. Chiều mùa hè Bến Nghé trời đổ mưa, các bạn nhỏ mở cuộc hành quân đột xuất: Biểu t́nh thầm lặng trong mưa!
Vậy đó, tuổi trẻ Việt Nam là như vậy đó!
Mùa hè năm nay, bọn côn đồ măi quốc cầu vinh, tuân lịnh quan thầy Tàu của chúng, bằng mọi thủ đoạn gian trá kể cả thuê mướn du côn, du đảng ăn chực nằm chờ ngay trước cửa nhà, ngăn đường bít lối những người tích cực biều t́nh nhằm triệt tiêu nỗ lực vận động biểu t́nh chống Tàu cướp biển, đảo. Hậu quả là chỉ thực hiện được 4 cuộc biểu t́nh nho nhỏ mà thật cam go, bị đánh đập, bắt bớ, cũng nhiều.
Những ngày u ám mùa thu, chạnh nhớ tựa bài viết Hào khí Diên Hồng mới đưa tay gơ bàn phiếm, lần về lịch sử Hội nghị Diên Hồng từ 700 năm về trước.
 
Chúng ta thường hào hứng với tinh thần hùng tráng chống xâm lăng Hội nghị Diên Hồng nên ít chú ư tới cuộc hội nghị vô cùng trọng đại, quyết định việc thành bại của công cuộc chống quân Nguyên xâm lăng lần thứ hai: Hội nghị B́nh Than.
Hội nghị B́nh Than là một hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông triệu tập vào năm 1282 để bàn phương hướng kháng chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
Hội nghị B́nh Than được tổ chức vào tháng 10 âm lịch năm 1282 ở B́nh Than, gần vũng Trần Xá [1][2]. Nguyên tác:
“Mùa đông, tháng 10, vua ngự ra B́nh Than đóng ở vũng Trần Xá họp vương hầu và trăm quan, bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu.”
Đây là hội nghị của những người nắm giữ trọng trách lănh đạo sự nghiệp giữ nước và chỉ bàn hai vấn đề thiết yếu nhất: đó là xác định phương hướng chiến lược chống xâm lăng và tổ chức bộ máy chỉ huy chống xâm lăng.”(1)
Đọc lịch sử chỉ có mấy hàng đơn sơ, suy gẫm cho kỷ mới thấy tổ tiên chúng ta thật là trí cao, viễn lự. Đúng là bậc cầm vận nước “ Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu.”Chăm lo giữ yên bờ cỏi “ lo trước mối lo của người dân.” Họp triều thần ở nơi khuất lánh dễ giữ bí mật. Bàn luận thấu đáo kế hoạch tấn công, pḥng thủ và trấn giữ các yếu điểm chiến lược. Cuối cùng là tổ chức hệ thống chỉ huy tối cao. Công việc hoạch định chiến lược thực hiện cả từ hai năm trước rồi mới đưa ra trước Hội nghị Diên Hồng để bô lăo, đại diện toàn dân quyết định “Chiến – Ḥa”.
 
Hội nghị Diên Hồng là hội nghị năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lăo trong cả nước để trưng cầu dân ư, hỏi về chút nên ḥa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2.
Hội nghị này được tổ chức trước thềm điện Diên Hồng vào tháng chạp năm Giáp Thân 1284. , hội nghị Diên Hồng không bàn đến chiến lược, chiến thuật quân sự mà chỉ bàn: nên đánh hay nên hoà.
Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Các phụ lăo có thể coi là những đại biểu của dân. Sau hội nghị, chính các phụ lăo là những người truyền đạt lại chủ trương của chính quyền đến người dân.”(2)
Bảy trăm năm về trước, người Việt Nam chúng ta đă thể hiện truyền thống Dân chủ đích thật: Vận mệnh đất nước do người dân tự quyết định:
- “Trước nhục nước, nên ḥa hay nên chiến?”
-  “Quyết chiến!”
- “Thế nước yếu, lấy ǵ lo chiến chinh?”
- “Hy sinh!”
Tổ tiên chúng ta đánh thắng quân xâm lược Mông Nguyên là như vậy.
C̣n như ngày nay, trước họa ngoại xâm kề cận, bọn cọng sản măi quốc cầu vinh chỉ biết hội họp nhau đấu đá tranh giành quyền lực, miếng đỉnh chung, chẳng những phó mặc vận mệnh đất nước cho chệt Tàu lung lạc, thao túng mà c̣n a ṭng với chúng đàn áp tàn bạo người dân yêu nước tỏ ư chí chống Tàu xâm lăng.
“Độc ác thay! Trúc Nam sơn không ghi hết tội.
Dơ bẩn thay! Nước bể Đông không rửa sạch mùi
Lẽ nào Trời Đất tha cho, ai bảo thần dân nhịn được!”(3)
Hăy vực lại truyền thống, hào khí Diên Hồng, vùng lên loại trừ bọn hung tàn cọng sản, giành lại quyền tự chủ,chống xâm lăng!
Nguyễn Nhơn
( Mùa Thu 2012)
Chú thích:
(1)(2) Theo Wikipedia
(3) B́nh Ngô Đại Cáo