Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa
Ngày 19-1-1974 - Ngày 19-1-2015
     Kính gởi Quư Niên trưởng & Quư Chiến Hữu.
     Hội Ái Hữu Hải Quân Nam California đă tổ chức Lể Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sỉ Hoàng Sa vào lúc 11:30 AM ngày 18/1/2015 dưới sự chủ tọa của Hải Quân Đại Tá Nguyễn-Hữu-Xuân.
     Đồng Hương Tỵ Nạn Cộng Sản và Cựu Quân Cán Chính QL/VNCH đến tham dự ngồi kín hết hàng cả ngàn ghế mà BTC sắp xếp dưới hai lều che nắng.
     Đúng 11:30 AM, BTC đón tiếp vị Chủ Tọa, cựu Hải Quân Đại Tá Nguyễn-Hữu-Phúc đến Chủ Tọa buổi Lể Tưởng Niệm. Sau khi duyệt qua hàng quân danh dự, Vị Chủ Tọa tiến lên Kỳ Đại và được hướng về hàng ghế danh dự.
     Sau phần nghi thức khai mạc, Lể rước Linh Vị của những Anh Hùng tử sỉ Hoàng Sa đặt trên bàn thờ Tổ Quốc. BTC nêu ly do Tổ Chức Lể Tưởng Niệm, giới thiệu thành phần Quan Khách về tham dự gồm các Quư Vị dân cử gốc Việt, các Quư Vị lảnh đạo các Cộng Đồng người Việt tại Nam California, các Chủ Tịch các Hội đoàn Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Ḥa.
     Vị Chủ Tọa bang huấn từ, ghi nhận những hy sinh to lớn của những Anh Hùng Tử Sỉ Hải Quân VNCH đă hy sinh thân ḿnh để bảo vệ tổ quốc trước Quân Xâm Lược Tàu Cộng. Ông cũng là Sỉ quan Hải Quân chỉ huy các duyên đoàn Hải Quân Vùng một Chiến Thuật chống Quân Xâm lược Tàu Cộng thời gian nầy.
     Phát biểu của CH Phan Ngọc Lượng Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sỉ Nam CA.
     LS Nguyễn Xuân Nghĩa Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Chủ Tịch Cộng Đồng phía Cựu đại Tá LK Lư vừa đắc cử có những động thái tích cực là sẽ thảo luận để đi đến thống nhứt hai cơ chế Cộng Đồng thành một vào thời điểm năm 2016. Đây là một động thái tích cực mà mọi người Việt tỵ nạn Cộng Sản sinh sống tại Nam California ai cũng mong muốn.
     .........
     Phần văn nghệ giúp vui rất là đạc sắc.
     H́nh ảnh ghi lại được, xin kính gởi đến Quư Vị.
     Trân trọng kính chào.
     thieu Vo

Le Tuong Niem Anh Hung Tu Si Hoang Sa ngay 19-1-1974 - 19-1-2015