Cha đẻ của GPS là cựu Sĩ quan QLVNCH

AI HỌA KIỂU SÁNG TẠO RA MÁY ĐỊNH VỊ? (GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

William Hoàng

Một trong bốn người họa kiểu máy định vị (GPS) là Tiến Sĩ Lữ Phúc Bá. Ông là vị sĩ quan đầu tiên trong quân lực Việt Nam Cộng Ḥa có cấp bằng Tiến Sĩ Truyền Thông của Hoa Kỳ.

Hiện nay nhiều người đă sử dụng máy định vị GPS để đi đường, khỏi phải dùng bản đồ.

Máy GPS giúp người ta đến các địa chỉ cần t́m như hàng ăn, cây xăng, cửa tiệm, …và tất nhiên là đến đúng ngay số nhà cần t́m. Quân đội Mỹ đă sử dụng máy này để đột nhập vào ngôi nhà mà Bin Laden (Trùm khủng bố) đang ẩn náu.

Một trong bốn người họa kiểu máy định vị (GPS) là Tiến Sĩ Lữ Phúc Bá. Ông là vị sĩ quan đầu tiên trong quân lựcViệt Nam Cộng Ḥa có cấp bằng Tiến Sĩ Truyền Thông của Hoa Kỳ.

Ông được Cục Truyền Tin/Quân Lực VNCH gửi đi tu nghiệp tại Mỹ và khi trở về được bổ nhiệm làm Giám Đốc Cơ Quan Quản Trị Truyền Thông (Communications Management Agency, CMA), chuẩn bị tiếp thu và tái phối trí các đài trong hệ thống viễn liên của Mỹ (ICS) trong kế hoạch Việt Nam Hóa.

Về sau đổi tên thành Trung Tâm Điều Hành Viễn Liên trực thuộc Pḥng 6/Tổng Tham Mưu do Đại Tá Nguyễn văn Thịnh làm GiámĐốc. Trung tâm này có trách nhiệm bảo đảm và duy tŕ liên lạc viễn liên trên toàn cơi VN cho quân đội và dân sự.

Sau biến cố 30/4/1975, ông bị tập trung cải tạo. Nhưng sau Cộng Sản cho ông cùng một số nhân viên khác miễn tù cải tạo với danh nghĩa là chuyên viên. Sau đó vài năm ông ra đi vượt biên.

Tới Mỹ, ông được đặc biệt giúp đỡ ghi danh và chỉ hai tuần sau khi đến Mỹ, được tuyển dụng vào làm việc tại NASA ở Houston. Ông cũng được đặc biệt giúp đỡ bảo lănh ngay vợ con qua Mỹ.

Hiện nay ông đă về hưu. Tôi là người phục vụ trực tiếp dưới quyền ông và đă gặp lại ông tại Houston năm 2010. Ông đưa cho tôi coi một số các Tưởng Lục (Awards) về những công tŕnh nghiên cứu khoa học của ông.

Có thể nói TS Lữ Phúc Bá là một trong những nhân tài Việt không được quyền nổi danh v́ lư do những công việc làm liên quan tới những bí mật quốc pḥng. GPS là một trong những chương tŕnh nghiên cứu phát triển cho quốc pḥng mà ông tham gia, và phải 10 năm sau, máy này mới được phép đưa ra cho dân sự sử dụng.


Đứng, từ phải: TS Lữ Phúc Bá (cười) – nguyên Tr/uư Hiếu – HảiBằng & BạchCúc.
Ngồi, phải sang trái: nguyên Tr/Tá Lê đ́nh Châu - mẹ & con Songthy -Pianist LinhPhương – Paster Liêm trong cuộc gặp mặt tại Houston, 2010.

Sau đây là một vài trong số bằng cấp ông cho tôi coi:


Đây là Bằng Tưởng Lục do Cơ Quan NASA ghi công TS Lữ Phúc Bá
trong toán bốn người nghiên cứu Global Positioning System Attitute and
Navigation Experiment Team (Washington, DC. tháng 7, 1997).


Đây là Bằng Tưởng Lục do Cơ Quan Quản Trị Không Gian (NASA) ghi công
TS Lữ Phúc Bá trong nhóm phát triển Trạm Không Gian Quốc Tế
International Space Station Development Group (Jan. 2008).


Đây là Bằng Tưởng Lục ghi nhận nỗ lực riêng cá nhân ông trong một công tŕnh
nghiên cứu giúp Nga và tiết kiệm cho Chính Phủ khoảng được $1.8 triệu.


Thư Mời TS Lữ Phúc Bá tham dự lễ Trao Tăng Bằng Tưởng Lục
ngày 28/3/2008 tại Trung Tâm Không Gian Johnson.

nguồn: haingoaiphiemdam.net