Si Gn: Hn Ngọc Viễn Đng
Si Gn c bến Chương Dương
 


 
C Dinh Độc Lập 


 

 

c đường Tự Do 

 


 


 

 

 

C Chợ Qun


 

 

c Cầu Kho
 
Bến xe Lục Tỉnh 
  


con đ Thủ Thim 
 

 


C t but khắp miền, 

 

 
Vườn chơi c Thảo Cầm Vin, Tao Đn 


 


 

 

 

 


 

Bến Thnh đ tiếng tăm vang


  
 
Chợ Cầu ng Lnh lại cng nn đi
 

 


 


 
 
Xe đ, xe my, taxi 

  


Bnh Ty, Khnh Hội ngại g xa xi

 

 


Chnh Hưng, Ph Nhuận đy rồi
 


 

 

 
 


 

 


 

 

Thị Ngh, Tn Định nhiều nơi cn chờ
Trải bao thay đổi đến giờ
Khắp nơi đ rợp bng cờ vinh quang
Si Gn - thủ phủ Việt Nam
Mai ny kiến thiết mở mang cn nhiều.

Si Gn c bến Chương Dương,
C Dinh Độc Lập, c đường Tự Do
C Chợ Qun, c Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh, con đ Thủ Thim

C t but khắp miền,
Vườn chơi c Thảo Cầm Vin, Tao Đn
Bến Thnh đ tiếng tăm vang
Chợ Cầu ng Lnh lại cng nn đi
 
Xe đ, xe my, taxi
Bnh Ty, Khnh Hội ngại g xa xi
Chnh Hưng, Ph Nhuận đy rồi
Thị Ngh, Tn Định nhiều nơi cn chờ

Trải bao thay đổi đến giờ
Khắp nơi đ rợp bng cờ vinh quang
Si Gn - thủ phủ Việt Nam
Mai ny kiến thiết mở mang cn nhiều. 
(sưu tầm)

nguồn: namrom64.blogspot.com