Bài thơ quá hay từ VN

Mời đọc bài thơ của ông Thái Bá Tân
 nhân sự việc kư giả Nguyễn đắc Kiên bị đuổi việc v́ phê phán
tổng bí thư đảng Nguyển phú Trọng.

Tôi không biết ông Thiệu,
Yêu mến lại càng không,
Nhưng buộc phải thừa nhận
Một thực tế đau ḷng,

Rằng ông ấy nói đúng,
Thời c̣n ở Miền Nam:
“Đừng nghe cộng sản nói,
Hăy xem cộng sản làm!”

Tôi sống ở Miền Bắc
Sáu mươi lăm năm nay,
Và buộc phải thừa nhận
Một thực tế thế này:

Rằng ta, đảng, chính phủ,
Thường hay nói một đàng
Mà lại làm một nẻo,
Nhiều khi không đàng hoàng,

Đảng, chính phủ luôn nói,
Mà nói hay, nói nhiều,
Rằng sẵn sàng chấp nhận
Những ư kiến trái chiều,

Vậy mà một nhà báo,
Nói ư kiến của ḿnh,
Nói đàng hoàng, chững chạc,
Có lư và có t́nh,

Liền bị buộc thôi việc,
Ai cũng hiểu v́ sao,
Không khéo lại tù tội,
Như thế là thế nào?

Như thế là các vị
Mặc nhiên thừa nhận ḿnh
Không làm như đă nói,
Gây bức xúc dân t́nh,

Là một người yêu nước
Là công dân Việt Nam,
Tôi mong đảng đă nói,
Là nhất thiết phải làm,

V́ đó là danh dự,
Niềm tin và tương lai,
Hăy chứng minh ông Thiệu
Nói như thế là sai,

***

Tôi không biết ông Trọng,
Yêu mến lại càng không,
Nhưng là chỗ người lớn,
Tôi thành thật khuyên ông

Rút cái giấy sa thải
Một nhà báo công minh,
Phần ông, nếu phục thiện,
Cũng nên xem lại ḿnh,

Tôi nhận hưu nhà nước
Cũng đă mấy năm nay,
Hy vọng c̣n được nhận
Sau bài thơ ngắn này,

Đảng lănh đạo sáng suốt,
Lịch sử th́ vẻ vang,
Dân anh hùng, vĩ đại,
Biển bạc và rừng vàng,

Thế mà ta, thật tội,
Chẳng dám mơ cao xa
Thành bác Mỹ, bác Nhật
Bác EU, bác Nga,

Cái dân ta mơ ước,
Ngẫm mà thấy đau ḷng,
Mơ được như Miến Điện,
Mà rồi cũng chẳng xong,

Tội mấy bác lănh đạo,
Nói ǵ cũng toàn sai,
Bị dân t́nh la ó,
Nhiều lúc đến khôi hài,

Là v́ danh không chính,
Ngôn không thuận được đâu,
Cố mấy cũng không đúng,
Khi đă sai từ đầu