Hận Thng Tư
(gởi Đồng Bo v Qu Hương ti nhn Tháng Tư, Quốc Hận)   
       
   

Lại thng Tư rồi c phải khng?
Thng Tư ? chưa nhắc đ đau lng !
Thng Tư ! Hai chữ si niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của ni sng...

Rơi trọn vo tay kẻ bạo cường
Nn giờ chm đắm một qu hương
Nn tan nt cả hồn dn tộc
Đau xt, trời ơi....Những mu xương !!!

Xương mu v ai, hỡi Lạc Hồng
Đ cao như ni, chảy như sng
M sao xương mu thnh v nghĩa ???
Dn nước giờ đy lại khốn cng ?

Quốc hận, ring vinh một số người
Thng Tư, bạo cha nhảy ln ngi
Thng Tư, đảng nắm quyền sinh st
Để cả giang sơn phải ngậm ngi !

Ta hy cng nhau khc Thng Tư
Khc thương Tổ Quốc đ đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vng dậy
Đập nt xiềng gng, ph ngục t

Ka, lửa Ty Nguyn đ rực trời
Nguyệt Biều chung ging tiếng ngn khơi
An Giang đuốc chy, thn người gục
Bản Giốc, Nam Quan khc nghẹn lời....

Hận Thng Tư no chửa trả xong
Nam Quan thm nhức vết thương lng
Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa nước bằng g cho nước trong ??? ( * )

Hỡi những con dn Việt quật cường
Đ cng non nước gnh đau thương
Xin đem tim, óc, đem hng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!

Ng Minh Hằng

( * ) Lời Vua Duy Tn hỏi cận thần "Tay dơ, lấy nước m rửa. Nước dơ, lấy g m rửa ?"