Rượu đắng thua đời !
đ́n cùng 344 Bình-Tuy - Trạch-G̀mTừ,...bỏ anh em giữa rừng giữa núi
Nḥn ḷnh lui binh ḅt khóc ng̣m ngùi
H̀n chinh chín tŕng trơn ngày đen t́i
Ly rượu nào chẳng đắng nghét bờ mi.

Thà vin đạn mù giữa trời thù ḥn
Xé rách toan thn nợ nước tình nhà
Hơn lúc quay v̀ khng còn gì cả
Nút sao tri tình đ̀ng đ̣i thít tha.

Thằng ch́t coi như xong đời chinh chín
Thằng śng còn tr̀n trụi nh́t suy tư
Ly rượu tr̀m ngm pha bằng nước mắt
Trời tha phương bùn đ́n đ̃i nǵt ngư.

Gót giày tṛn đạp ln đường mơ ước
Bước gian nan có lúc khóc lúc cười
Đã c̀m súng...ai đợi ngày ḿt Nước
Tỉnh hay say cũng gục giữa chơi vơi.

Từng đ́t tay gọi th̀m tn ḿy đứa
Đ́n cùng chia...chén rượu đắng thua đời !


Trạch-G̀m
(tặng L-Phi- trong cục lui binh tháng 04/1975)