Lm sao qun được:
Những con số kinh hồn
Đ hơn 37 năm nay, ti v gia đnh ti chưa bao giờ về lại VN một lần.
C người hỏi ti v cho rằng c lẻ ti đ qun đi qu hương thn yu nầy. Xin thưa rằng, ti khng về v một l do thật đơn giản l khng ưa hay nhn thấy bọn Cộng Sản...V sau đy l những hnh động gh tởm giết người của bọn Cộng sản, bọn người p bức dn tộc Việt nhưng hn đốn trước bọn Tu ph:

Nh văn YUNG KRALL, tc giả "Thousand Tears Falling", đ dựa vo những ti liệu Quốc Tế liệt-k v sơ kết ra *NHỮNG CON SỐ KINH HỒN* Từ 1975 đến 1987 cộng Sản đ

* Đy đi t cải tạo: 1,040,000 .
* Chết trong t cải tạo hơn 95,000.
* CS tử hnh hơn 100,000.
* Đy ải hơn 100.000 người đi Vng KINH TẾ MỚI
* Chết trn đường vượt bin, vượt biển hơn 500,000
* Con số gần 750.000 người Việt Nam chết v Cộng Sản sau khi "ha bnh", một hậu chiến đầy t đy v chết chc d đất nước được cho l "thống nhất"!, bờ ci thống nhất nhưng lng người cng lc cng ly tn hơn, chia rẽ hơn v tầng lớp cai trị dng hận th, gian xảo, lừa dối để xy dựng con người!!*

Nh văn Yung Krall, tc giả Thousand Tears Falling, đ dựa vo những ti liệu của quốc tế, liệt k v sơ kết ra con số trn đy.